Nya regler skärper kampen mot olagliga spelaktörer i Sverige

Den svenska regeringen tar krafttag för att säkerställa en sund spelmarknad och skydda konsumenter från olaglig spelverksamhet. Den 1 juli 2023 träder nya regler i kraft som kommer att stärka Spelinspektionens möjligheter att effektivt övervaka marknaden och agera mot spelbolag som saknar licens. En ökad samverkan med betaltjänstleverantörer och stärkt finansiering är centrala åtgärder i kampen mot olaglig spelverksamhet. Genom att ta dessa steg vill regeringen säkerställa att spelmarknaden fungerar på ett ansvarsfullt sätt och att svenska konsumenter skyddas från de skadliga effekterna av oreglerade spelaktörer.

Spelinspektionens samarbete med betaltjänstleverantörer förstärks

En nyckelkomponent i de nya reglerna är det förstärka samarbetet mellan Spelinspektionen och diverse betaltjänstleverantörer, såsom banker och andra betalningsförmedlare.Tidigare har det varit svårt att effektivt förhindra olagliga spelbolag från att ta emot pengar från svenska spelare, men de nya åtgärderna kommer att förändra detta.

Betaltjänstleverantörer kommer nu att vara skyldiga att lämna över information om transaktioner till och från spelbolag som saknar svensk licens till Spelinspektionen. Genom att få tillgång till denna information kommer myndigheten kunna skapa ett mer effektivt system för att blockera betalningar till olagliga spelbolag. Detta innebär i praktiken att det blir svårare för olagliga aktörer att verka på den svenska marknaden, då deras kassaflöde begränsas.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) har varit tydlig med att olaglig spelverksamhet är skadlig för den svenska spelmarknaden. Enligt honom är det därför viktigt att skydda konsumenterna från denna verksamhet. Genom att stoppa betalningsförmedlingen till olagliga aktörer tar Sverige ett viktigt steg mot att minska deras inflytande och närvaro på marknaden.

Denna åtgärd är den del av regeringens bredare strategi för att skapa en mer reglerad och säker spelmarknad som värnar svenska konsumenters intressen. Samtidigt skapar den även en mer rättvis konkurrenssituation för de spelbolag som följer reglerna och som har erhållit licens för att verka på den svenska marknaden.

olagliga spelaktörer

Ökade resurser för tillsyn och bekämpning av olagliga aktörer

För att ytterligare skärpa kampen mot olaglig spelverksamhet har Spelinspektioenn även tilldelats ökade anslag för år 2023. Detta innebär att myndigheten får ökade resurser för att bedriva en aktiv tillsyn och bekämpa de spelbolag som inte följer den svenska spellagen.

De ökade resurserna kommer att användas för att intensifiera tillsynen över spelmarknaden. Detta innefattar att utreda och vidta åtgärder mot de bolag som verkar utan licens. Åtgärden är viktig för att skydda konsumenterna samt för att säkerställa att de lagliga spelbolagen kan verka under rättvisa och konkurrenskraftiga förhållanden.

En del av myndighetens fokus kommer också att ligga på samarbete myndigheter emellan. Spelinspektionen och Finansinspektionen har fått i uppdrag att förstärka sitt samarbete i arbetet med att bekämpa olaglig spelverksamhet. Detta samarbete mellan myndigheterna kommer att vara avgörande för att säkerställa att de har tillgång till den information och de verktyg som de behöver. Med hjälp av adekvat information och de rätta verktygen kan de på ett mer effektivt sätt bekämpa olagliga aktörer på spelmarknaden.

Tack vare dessa åtgärder kommer Spelinspektionen att få större möjligheter att agera snabbt och effektivt. Detta när det kommer till att identifiera och ta itu med olagliga spelaktörer som försöker verka på den svenska marknaden. I sin tur stärks också skyddet för svenska konsumenter och åtgärderna bidrar även till en mer hållbar spelmarknad, vilket gynnar casinon i Sverige och öka skatteintäkter för svenska staten.

Användningen av Spelpaus.se ökar

Samtidigt som de nya reglerna träder i kraft har det även rapporterats om att allt fler svenskar aktivt vidtar åtgärder för att skydda sig mot skadligt spelande. Enligt de senaste rapporterna har antalet personer som har valt att stänga av sig från spel via Spelpaus.se ökat markant. Vid slutet av det första kvartalet 2023 var nästan 92 000 personer avstängda. Det motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med det föregående kvartalet.

Detta visar på en ökad medvetenhet och ett ansvarstagande bland svenska konsumenter när det gäller spel och de risker som är förknippade med spelandet. Spelpaus.se är en viktig tjänst som gör det möjligt för individer att själva kontrollera sitt spelande. Vid behov kan spelare välja att stänga av sig från allt spel på såväl digitala som fysiska casinon i Sverige.

I ett bredare perspektiv innebär de nya reglerna, tillsammans med ökade anslag för Spelinspektionen och ett mer aktivt engagemang hos konsumenterna, ett viktigt steg mot en sundare och tryggare spelmarknad i Sverige. De nya reglerna ger Spelinspektionen de verktyg som krävs för att effektivt bekämpa olagliga aktörer och samtidigt bidra till att förebygga spelberoende hos konsumenterna.

I takt med att spelmarknaden fortsätter att växa blir det också allt viktigare att säkerställa att tillräckliga skyddsåtgärder finns på plats. Detta för att skydda konsumenterna från de negativa konsekvenserna av olagligt och skadligt spelande. De nya reglerna som regeringen har infört är ett steg i rätt riktning mot att skapa en trygg och hållbar spelmarknad för alla inblandade aktörer.

Sofia - skribent
Sofia Karlsson

Sofia (Soffi) har arbetat som skribent i 15 år. De senaste 8:a åren har hon ägnat sig åt att skriva om spelbranchen och att vad det innebär. Med sin gedigna erfarenhet och spetskunskap är hon en stor tillgång till svenska-casino.co Teamet.